زیمانو همیشه در حال رشد و توسعه است، برای این منظور نیاز به منابع انسانی به عنوان یک منبع ارزشمند برای این سامانه خواهد بود. همکاری در زیمانو به دو شکل کلی تعریف شده است، اولی به عنوان بازاریاب و دیگری در سایر بخش‌ها مانند تولید محتوا، شبکه های اجتماعی، همکاری در فروش و لوجستیک می توانید با زیمانو بصورت تمام وقت یا پاره وقت همکاری نمایید.