• (ایمیل یا شماره موبایلی که با آن در زیمانو ثبت‌نام نموده‌اید) لطفا پس از ثبت‌نام در سایت نسبت به پر نمودن این فرم اقدام فرمایید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
    آپلود مدرک مبنی بر مرکز درمانی بودن یا داشتن بیمار در منزل