• (ایمیل یا شماره موبایلی که با آن در زیمانو ثبت‌نام نموده‌اید) لطفا پس از ثبت‌نام در سایت نسبت به پر نمودن این فرم اقدام فرمایید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    فایل های مجاز: jpg, gif, png, حداکثر اندازه: 1 MB.
      آپلود مدرک مبنی بر مرکز درمانی بودن یا داشتن بیمار در منزل