• (ایمیل یا شماره موبایلی که با آن در زیمانو ثبت‌نام نموده‌اید) لطفا پس از ثبت‌نام در سایت نسبت به پر نمودن این فرم اقدام فرمایید.
  • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, gif, png, Max. file size: 1 MB.
      آپلود مدرک مبنی بر مرکز درمانی بودن یا داشتن بیمار در منزل