فهرست محصولات
پنل کاربری

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

از تایید تولید تا زنجیره سرد واکسن

چگونه واکسن برای تولید تایید می‌شود؟

ساخت، ایمنی و کنترل کیفیت واکسن بخش سوم ( از سری موضوعات مرتبط با عملکرد و توسعه واکسن  ) چگونه واکسن برای تولید تایید می‌شود؟ هنگامی که واکسن در پی…

آزمایشات کنترل کیفیت و ایمنی پیش از توزیع واکسن چگونه است؟توزیع واکسن

واکسن‌ها چگونه توسعه می‌یابند؟

واکسن‌ها چگونه توسعه می‌یابند؟ بخش دوم ( از سری موضوعات مرتبط با عملکرد و توسعه واکسن  ) واکسن‌ها حاوی اجزایی کوچک از ارگانیسم‌ بیماری زا یا نقشه اولیه ساخت این…

مروری بر نحوه عملکرد واکسن در برابر ویروس و عوامل بیماری زا

واکسن‌ها چگونه کار می‌کنند؟

واکسن‌ها چگونه کار می‌کنند؟ بخش یکم ( از سری موضوعات مرتبط با عملکرد و توسعه واکسن  ) مقدمه : در طول تاریخ، انسان موفق به تولید واکسن برای تعدادی از…

preloader