عنوان:سامانه آنلاین تجهیزات پزشکی | بهداشتی زیمانو
وب‌سایت:https://zeemano.com
پیش فاکتور
تلفن یا شماره همراه :02191302797 - 09981427700
آدرس:صاپست : 14006291550
ضلغ شمال غربی پل سید خندان - نبش پیشداد - پلاک 1 واحد 9
کدپستی:1541933131
شماره ثبت/ملی:14006291550
گیرنده: - - -
ردیفمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
کلتومان0تومان
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب